Lojban (fi)

Lojban class at Logfest 2010, Troy, Michigan, USA. Photo courtesy of Axis.
Lojban class at Logfest 2010, Troy, Michigan, USA. Photo courtesy of Axis.
Lojban (ložban) on hyvin huolellisesti konstruoitu puhuttu kieli, joka on suunniteltu toivossa poistaa suuri osa moniselitteisyydestä ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Lojban on tullut tunnetuksi Scientific American -lehdessä olleen artikkelin kautta ja se esiintyy myös Robert Heinleinin tieteisromaanissa Moon is a Harsh Mistress. Viiden vuosikymmenen aikana kymmenet ihmiset ovat antaneet työpanoksensa ja sadat kannattajat myötävaikuttaneet lojbanin kehittämiseen.


Lojbanilla on joukko piirteitä, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen:

  • lojban on suunniteltu ihmisten keskinäistä ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös heidän ja tietokoneiden välistä kommunikaatiota varten
  • lojban on suunniteltu kulttuurisesti neutraaliksi
  • lojbanin kielioppi on yksiselitteinen ja rakentuu logiikan periaatteille
  • lojbanin oikeinkirjoitus on foneettista, ja puhevirta on mahdollista yksiselitteisesti jakaa sanoiksi
  • lojban on yksinkertaista luonnollisiin kieliin verrattuna; sitä on helppo oppia.
  • lojbanin 1300 juurisanaa ovat helposti yhdisteltävissä miljoonien sanojen laajuiseksi sanastoksi
  • lojban on säännöllinen; sen kielioppisäännöissä ei ole poikkeuksia.
  • lojban yrittää poistaa rajoitukset luovalta ja selkeältä ajattelulta ja kommunikaatiolta
  • lojbanilla on runsaasti käyttömahdollisuuksia, ulottuen luovasta tieteelliseen, teoreettisesta käytännölliseen


Oletko kiinnostunut? Katso ja kuuntele esimerkki puhutusta lojbanista
Tämä sivu on nähtävissä myös lojbaniksi.

Ryhdy opiskelemaan lojbania nyt tai lue esittelymoniste saadaksesi tarkemman kuvan lojbanista.

The Logical Language Group


Tämä sivusto on virallinen The Logical Language Group:in (LLG) aineistojen sijoituspaikka. LLG on ei-kaupallinen yhdistys, joka on ohjannut lojbanin kehitystä vuodesta 1987 lähtien.

Osana LLG:n sitoutumista yhteisöön tämä sivusto yrittää heijastaa myös poikkileikkausta LLG:n ulkopuolisesta lojban -yhteisöstä. Osa tällä sivustolla olevasta aineistosta ei ole virallisesti hyväksyttyä, mutta mahdollinen virallisuus on aina suoraan indikoitu.

Uutisia


Lisää uutisia, tarkemmin...


Luonut: vilva. Viimeisin muutos: Sunnuntai 13 Helmikuu, 2011 06:00:18 GMT / vilva.
Show PHP error messages