Vad är lojban?

Translation of this page is incomplete.

Lojban är ett noggrannt konstruerat talspråk med hopp om att kunna ta bort en stor del av tvetydigheten som finns i mänsklig kommunikation. Det gjordes känt av en artikel i Scientific American och refereras till i både science fiction och datorpublikationer. Lojban har skapats i fem decennier av dussintals personer och stöds nu av hundratals.Det finns många konstgjorda språk, men lojban har ett antal särdrag som gör det unikt:

  • Lojban är gjort för att användas av människor i kommunikation med varanda, och möjligvis även i framtiden med datorer.
  • Lojban är tänkt att vara kulturellt neutralt.
  • Grammatiken i lojban baseras pÃ¥ principer frÃ¥n predikatlogik.
  • Lojban har en entydig grammatik.
  • Lojban har fonetisk stavning, och ljuden kan bilda ord pÃ¥ bara ett sätt.
  • Lojban är enkelt om man jämför med naturliga sprÃ¥k; det är lätt att lära sig.
  • Lojban har 1300 grundord som enkelt kan kombineras för att skapa miljontals nya ord.
  • Lojban är regelbundet; regelerna i sprÃ¥ket är utan undantag.
  • Lojban försöker ta bort begränsningar för kreativa och klara tankar och kommunikation.
  • Lojban har mÃ¥nga användsningsomrÃ¥den, frÃ¥n det kreativa till det vetenskapliga, frÃ¥n det teoretiska till det praktiska.Denna webbplats är den officiella källan till material frånThe Logical Language Group (LLG), den idéella organisation som har lett utvecklingen av lojban sen 1987.

Som en del av LLG:s engagemang till lojbanisterna, försöker denna webbplats reflektera ett tvärsnitt av det lojban-samhälle som finns utanför LLG. Som tur är finns det för många andra webbplatser om lojban för att webbmastern ska kunna hålla reda på den, så ibland händer det att en sida förbises.

Detta betyder att det finns länkar här som pekar på andra webbplatser. Många av dessa innehåller material som inte är sanktionerat av LLG. Faktum är att inte ens visst material på denna webbplats är officiellt sanktionerat, men det framgår klart vad som är, och vad som inte är, officiellt material.


Created by totus. Last Modification: Torsdag 10 juni, 2010 13:34:37 GMT by totus.