.e'o sai ko sarji la lojban.

ko pleji sepi'o la peipal .i ri sutra gi'e vecnu be fo li no gi'e snura