Hebrew gismu List: B

bacru
מבטא
x1 מבטא/משמיע/אומר/מדבר אומר באמצעות הפה קול x2
אינו גורר שומע או קהל; 'אומר' הוא בדרך כלל cusku;‏ (ראה גם krixa, cusku, casnu, tavla, voksa, pinka) badna
בננה
x1 הוא בננה/מוז גבוה פרי/צמח ממין/סוג/זן x2
(×¢"×¢ grute) badri
עצוב
x1 עצוב/מדוכא/מדוכדך על x2 (הפשטה)
(×¢"×¢ klaku, gleki, betri, cinmo, junri) bajra
רץ
x1 רץ על פני x2 באמצעות גפיים x3 בצורת ריצה x4
(×¢"×¢ cadzu, klama, litru, stapa, plipe, cpare) bakfu
ערמה
x1 הוא ערמה/חבילה/אשכול/קבוצה צורה שמכיל(ה) x2, קשור/מהודק ע"י x3
(×¢"×¢ daski, dakli, tanxe) bakni
בקר
x1 הוא פר/פרה/בקר/שור/עגל יוצר בשר ממין/סוג/זן x2
(×¢"×¢ danlu) bakri
גיר
x1 מכיל/כמות של/נוצר מגיר ממקור x2 בצורה x3
(×¢"×¢ pinsi, blabi, jilka) baktu
דלי
x1 הוא דלי/פך/פחית עם תכולה x2, עשוי(ה) מחומר x3
(×¢"×¢ botpi, patxu, tansi, lante, lanka) balji
פקעת
x1 הוא פקעת חלק גוף מצמח/זן x2
השאלה: מעוגל, תפוח (ע"ע punli, batke) balni
מרפסת
x1 מרפסת/מדף/אדן בולט החוצה של בניין/מבנה x2
(×¢"×¢ kajna) balre
להב
x1 הוא להב סכין של כלי/נשק x2
(×¢"×¢ dakfu, tunta, tutci, guska, kinli, katna) balvi
בעתיד
x1 הוא בעתיד/אחרי x2 ברצף זמן; x1 אחר-כך; x2 לפני-כן
גם המשך, עוקב, בא אחרי; סדר זמן בלבד (אחרת יש להשתמש ב-lidne); אאוריסטי בזה ש-x1 יכול להיות חופף בזמן ל-x2 כל עוד הוא נמשך אחר-כך; עתיד לא אאוריסטי (= fambalvi); ברירת המחדל ל-x2 היא נקודת ההתייחסות ברצף המרחב והזמן, לכן: x1 יקרה בעתיד;‏ (ע"ע lidne, cabna, purci, farna) bancu
מעבר
x1 הוא מעבר/עולה על גבול/תחום x2 מ-x3 לפי התכונה/כמות x4 ‏(ka/ni)
בצד השני של גבול, אבל לאו דווקא ישר 'ממול' או במרחק ההגיוני הקצר ביותר (בהתאם ל-ragve); גם לא מוגבל למיקום במרחב;‏ (ע"ע dukse, ragve, zmadu, kuspe) bandu
מגן
x1 (אירוע) מגן/שומר על x2 (עצם/מצב) מאיום/סכנה/סיכון x3 (אירוע)
גם מאבטח; x1 הודף את x3; מכסה מגן (= badgai);‏ (ע"ע ckape, fanta, fapro, marbi, rivbi, zunti, snura, binra, lunbe, pulji) banfi
דו-חיים
x1 הוא דו-חיים ממין/סוג/זן x2
(×¢"×¢ danlu, respa) bangu
לשון
x1 היא (ה)לשון/שפה/ניב/דיאלקט ש-x2 משתמש בה כדי להביע/להעביר x3 ‏(si'o/du'u, לא ציטוט)
(×¢"×¢ tance, cusku, ve tavla, valsi, gerna, jufra, natmi, slaka) banli
אדיר
x1 הוא אדיר/גדול מבחינה x2 ‏(ka) לפי הסטנדרט x3
מצביע על גדולה סובייקטיבית; מילים נרדפות, אולי באמצעות tanru: יוצא מן הכלל, מעולה, מרשים, מעורר יראת כבוד, מעורר השראה, מיוחד, מלכותי, מובחר, דגול, רם מעלה, בעל ממלכתיות, נורא הוד, מהולל, מפורסם (כולם על-פי-רוב zabna); איום, נורא (mabla);‏ (ע"ע barda, nobli, se sinma, pluja, misno, vajni, fasnu, cizra, traji, mutce, se manci) banro
גדל
x1 גדל/מתרחב התפתחות מתרבה לגודל/אל צורה x2 מ-x3
גם עולה, מתפתח, מתרבה;‏ (ע"ע farvi, zenba, jmina, barda, makcu, ferti) banxa
בנק
x1 הוא בנק בבעלות/במערכת בנקאית x2 לתפקיד(ים) בנקאי(ים) x3 (אירוע)
(×¢"×¢ sorcu, zarci, canja, kagni) banzu
מספיק
x1 (עצם) מספיק למטרה x2 בתנאים x3
(×¢"×¢ dukse, claxu, nitcu, ricfu, curmi) bapli
מכריח
x1 כוח ‏ (ka) מכריח/מאלץ אירוע x2 לקרות; x1 גורם לתכונה x2 להתגלות
(×¢"×¢ fanta, rinju, jimte, jitro, rinka, krinu, zukte, randa, danre, cmavo list bai, marxa, tinsa, xarnu) barda
גדול
x1 גדול מבחינה/במימד x2 ‏ (ka) בהשוואה לאמת-מידה/נורמה x3
(×¢"×¢ banli, clani, ganra, condi, plana, cmalu, rotsu, banro, xanto) bargu
קשת
x1 מתקמר/מתעקם/מתעקל מעל/מסביב ל-x2 ועשוי מחומר x3;‏ x1 הוא קשת/קימור מעל/מסביב ל-x2 מחומר x3
x2 אינו חייב להיות עצם, אלא יכול להיות נקודה או נפח;‏ (ע"ע cripu, kruvi, korcu, condi) barja
באר
x1 הוא באר/פאב/פונדק/בית-מרזח שמגיש את x2 לקהל/לקוחות x3
(×¢"×¢ gusta, birje, jikru, sanmi, vanju, xotli, ckafi, se pinxe) barna
סימן
x1 הוא סימן/ציון/כתם על x2 מחומר x3
ba'armo'a לדגם של סימנים;‏ (ע"ע sinxa, pixra, se ciska, se prina) bartu
בחוץ
x1 הוא מחוץ ל-x2;‏ x1 הוא חיצוני ל-x2
(×¢"×¢ jibni, nenri, sruri, lamji, korbi, calku, vasru) basna
מדגיש
x1 מדגיש/מבליט/מטעים/שם דגש על x2 באמצעות (פעולה) x3
גם: אומר בתקיפות/בעוצמה;‏ (ע"ע pandi) basti
מחליף
x1 מחליף/בא במקום x2 בנסיבות x3;‏ x1 מתחלף ב-x2;‏ x1 הוא תחליף ל-x2
(ע"ע ברשימת ה-cmavo ‏ba'i‏, binra) batci
נושך
x1 נושך/צובט ל-x2 במקום ספציפי x3 באמצעות x4
לחתוך בנשיכה (= ka'arbatci, batygre); צובט (= cinzybatci);‏ (ע"ע denci, jgalu, guska, citka) batke
ידית
x1 הוא לחיץ/ידית/כפתור על פריט x2, עם מטרה x3, ועשוי(ה) מחומר x4
(×¢"×¢ jadni, balji, punji, jgari, lasna) bavmi
שעורה
x1 הוא כמות של שעורה דגן ממין/סוג/זן x2
(×¢"×¢ gurni) baxso
מלזי-אינדונזי
x1 משקף שפה/תרבות מלזית-אינדונזית משותפת מבחינה x2
(×¢"×¢ meljo, bindo) bebna
טיפש
x1 טיפש/מטומטם מבחינה טיפשות ‏x2 ‏(ka)‏
x1 טיפש;‏ x2 טיפשי;‏ (ע"ע fenki, xajmi, prije, fliba) bemro
צפון-אמריקני
x1 משקף תרבות/לאום/גאוגרפיה צפון-אמריקני(ת) מבחינה x2
(×¢"×¢ merko, kadno, xispo, mexno) bende
צוות
x1 הוא צוות/קבוצה/חבורה/כנופיה/חוליה של אנשים x2 מובל(ת)/מונהג(ת) ע"י x3 ומאורגן(ת) למטרה x4
(x1 הוא מסה;‏ x2 קבוצה בפירוט מלא); גם תזמורת (= zgibe'e, balzgibe'e), יחידה; x3 מנצח; עסק, לאו דווקא בעירבון מוגבל (= cajbe'e, venbe'e);‏ (ע"ע gunma, girzu, dansu, jatna, jitro, kagni, kamni, minde, ralju, cecmu, gidva) bengo
בנגלי
x1 משקף תרבות/לאום/שפה בנגלי(ת)/בנגלדשי(ת) מבחינה x2
(×¢"×¢ xindo) benji
מעביר
x1 מעביר/שולח/מוסר x2 למקבל x3 ממשדר/מקור x4 דרך אמצעים x5
יש גם אפשרות ל%22חלוקה%22; לא משתמעת הרחקה שלמה;‏ x5 הוא מוביל;‏ (ע"ע muvdu, dunda, mrilu, nirna, xruti, cradi, tivni, preja, cmavo list be'i, bevri, mrilu, tcana) bersa
בן
x1 הוא הבן של אם/אב/הורים x2 לאו דווקא ביולוגי
(×¢"×¢ verba, nanla, nakni, nanmu, patfu, mamta, bruna, rirni, rorci, panzi, tixnu) berti
צפון
x1 הוא מצפון/בצד צפון קוטב כלל-יד-ימין של x2 לפי מסגרת התייחסות x3
(×¢"×¢ snanu, stici, stuna, farna) besna
מוח
x1 הוא (ה)מוח חלק-גוף של x2;‏ השאלה: אינטליגנציה, שליטה שכלית
גם מוחי;‏ (ע"ע menli, stedu, rango, pensi) betfu
בטן
x1 הוא (ה)בטן/כרס/גחון/גוף תחתון חלק-גוף של x2
גם קיבה (= djaruntyrango), צינור העיכול (= befctirango, befctirangyci'e);‏ (ע"ע cutne, livga, canti) betri
אסון
x1 אסון/טרגדיה/קטסטרופה עבור x2
(×¢"×¢ badri, xlali, morsi, binra) bevri
נושא
x1 נושא/סוחב/גורר מטען x2 אל x3 מ-x4 בדרך x5;‏ x1 סבל
משתמעת הרחקה מ-x2 אל x3;‏ (ע"ע marce, muvdu, benji, klama) bi
8
ספרה/מספר: 8 (ספרה)
bi'i
קטע לא סדור
מילת חיבור לא-לוגי של קטעים: לא סדור בין ... לבין ... (ה-rafsi מייצג קטע כלשהו)
bidju
אגל
x1 הוא אגל/אבן חצץ צורה מחומר x2
(×¢"×¢ bolci, canre, lakse, dirgo) bifce
דבורה
x1 היא דבורה/צרעה ממין/סוג/זן x2
(×¢"×¢. cinki, sfani, lakse) bikla
whip
x1 whips/lashes/snaps a sudden violent motion
(×¢"×¢ skori, darxi) bilga
חייב
x1 חייב/מחויב/מוכרח/צריך לעשות/להיות x2 לפי אמת-מידה/הסכם x3; מוטל עלx1 לעשות x2
גם x3 מסגרת התייסות; (ע"ע zifre, fuzme) bilma
חולה
x1 חולה עם סימפטומים x2 ממחלה x3
(×¢"×¢ kanro, mikce, spita, senci, kafke, binra) bilni
צבאי
x1 הוא צבאי/מסגרת ממושמעת/מאורגן היטב לפי שיטה x2 למטרה x3
צבאי במובן הרחב - לא מוגבל לאלה שאומנו/אורגנו כחלק מצבא כדי להגן על מדינה; (ע"ע jenmi עבור כוח צבאי, sonci, ganzu, pulji) bindo
אינדונזי
x1 משקף תרבות/לאום/שפה אינדונזי(ת) מבחינה x2
(×¢"×¢ bindo, meljo, baxso) binra
מבטח
x1 מבטא/משפה את x2 (בן-אדם) כנגד סיכון x3 (אירוע) ומעניק הטבה x4 (אירוע)
גם x3 הפסד; למכור/לקנות ביטוח (= binryve'u), פרמיה (= binrydi'a); (ע"ע bandu, cirko, betri, basti, bilma) binxo
× ×”×™×”
x1 נהיה/הופך ל-x2 בתנאים x3
שינוי תוצאתי, לא בהכרח סיבתי; (ע"ע cenba עבור שינוי לא תוצאתי, galfi עבור סיבתי, stika עבור שינוי לא תוצאתי, לא סיבתי; zasni) birje
בירה
x1 עשוי מ-/מכיל כמות של בירה שמבושלת מ-x2
(×¢"×¢ pinxe, barja, jikru, vanju, xalka, fusra) birka
זרוע
x1 הוא זרוע חלק-גוף של x2; השאלה: שלוחה חזקה
גם מרפק (= bircidni), נספח (אבל עדיף jimca, rebla); (ע"ע jimca, janco, xance, rebla) birti
בטוח
x1 בטוח/משוכנע ש-x2 אמת
(×¢"×¢ jetnu, jinvi, krici, djuno, senpi, sruma) bisli
קרח
x1 הוא כמות של/עשוי מ-/מכיל קרח גביש קפוא מחומר/הרכב x2
הרכב המכיל את x2, שאינו חייב להיות הרכב מלא; (ע"ע kunra, runme, lenku, krili, bratu, snime, carvi) bitmu
wall
x1 הוא קיר/גדר שמפריד(ה) ביןx2 לבין x3 (לא סדור) במבנה x4
(×¢"×¢ jbini, sepli, fendi, canko, drudi, kumfa, loldi, senta, snuji, pagre, gacri, kuspe, marbi, vorme) blabi
לבן
x1 הוא לבן/מצבע בהיר מאוד שם תואר של צבע
צורות בהירות של צבעים אחרים הן צירוף עם לבן; למשל ורוד (= labyxu'e, xunblabi); (ע"ע skari, xekri, grusi, kandi, manku, carmi, bakri, blanu, bunre, cicna, crino, narju, nukni, pelxu, xunre, zirpu) blaci
זכוכית
x1 הוא כמות של/עשוי מ-/מכיל זכוכית מהרכב שכולל x2
(×¢"×¢ kabri) blanu
כחול
x1 הוא כחול שם תואר של צבע
(×¢"×¢ skari, blabi, xekri, zirpu, kandi, carmi, cicna) bliku
גוש
x1 הוא גוש/בלוק צורה תלת-מימדית מחומר x2, שטח פנים/צלעות x3
x3 צלעות/שטח פנים יכיל מספר, גודל, וצורה; also polyhedron (= pitybli having flat/planar sides/surfaces), regular polyhedron (= kubybli, blikubli), brick (= kitybli); (ע"ע tapla, kubli, tanbo, canlu, kojna, sefta, bolci, kurfa, tarmi) bloti
ספינה
x1 היא ספינה/אונייה/כלי שיט כלי תחבורה כדי לשאת x2, ומונע ע"י x3
(×¢"×¢ falnu, fulta, marce, jatna, sabnu) bo
חיבור לסקופ קצר
חיבור לסקופ קצר; מחבר בין מבנים שונים עם הסקופ הקצר ביותר וצירוף מימין
bolci
כדור
x1 כדור/ספירה/גלובוס צורה מחומר x2;‏ x1 הוא אובייקט כדורי שעשוי מ-x2
גם עגול; (ע"ע bliku, cukla, bidju, gunro) bongu
עצם
x1 הוא עצם/שן חלק-גוף שממלא תפקיד x2 בגוף של x3; השלאה: סידן
x2 כנראה הפשטה: יכול להיות מבנה/תומך לאיזה חלק-גוף, אבל גם אחרים כגון עצמי תוף-האוזן; ניתן להביע את הראשון כ-tu'a le <חלק-גוף>); סחוס (= ranbo'u), שלד (= bogygreku); (ע"ע greku, denci, jirna, sarji) botpi
בקבוק
x1 הוא בקבוק/צנצנת/כד/מיכל שניתן לסגירה בשביל x2, עשוי(ה) מחומר x3 עם מכסה x4
(×¢"×¢ baktu, lante, patxu, tansi, tanxe, vasru, gacri) boxfo
סדין
x1 הוא סדין/רדיד/סמיכה/נייר צורה דו-מימדית שגמישה בשלושה מימדים מחומר x2
(×¢"×¢ plita, cinje, polje, slasi, tinci) boxna
גל
x1 הוא גל דגם מחזורי בסביבה x2, צורה x3, אורך x4, תדר x5
(×¢"×¢ slilu, dikni, cinje, polje, morna, canre) bradi
אויב
x1 הוא אויב/יריב/מתנגד של x2 במאבק x3
(×¢"×¢ damba, jamna, darlu, pendo, fapro, gunta, sarji, jivna, jinga) bratu
ברד
x1 הוא ברד/גשם קרחי/שלג מימי מחומר/הרכב שכולל x2
זה החומר, לא הפעולה או אופן של נפילתו, שזה carvi; (ע"ע carvi, snime, bisli, tcima) brazo
ברזילאי
x1 משקף תרבות/לאום/שפה ברזילאי(ת) מבחינה x2
(×¢"×¢ porto, ketco) bredi
מוכן
x1 מוכן ל-x2 (אירוע)
(×¢"×¢ spaji, jukpa) bridi
פסוק
x1 הוא פסוק עם יחס x2 בין ארגומנטים (סדרה/קבוצה) x3
(x3 הוא קבוצה בפירוט מלא); (ע"ע sumti, fancu) brife
רוח
x1 היא רוח מכיוון x2 במהירות x3;‏ x1 נושבת מ-x2
(×¢"×¢ tcima) briju
משרד
x1 הוא משרד/לשכה/מקום-עבודה של עובד x2 במקום x3
(×¢"×¢ jibri, gunka) brito
בריטי
x1 משקף תרבות/לאום בריטי(ת)/של הממלכה המאוחדת מבחינה x2
(×¢"×¢ glico, skoto, merko, ropno) broda
משתנה פרדיקטי 1
משתנה פרדיקטי ראשון שניתן להקצאה (ההקשר קובע את מבנה-הארגומנטים)
(ע"ע ברשימת ה-cmavo‏ bu'a) brode
משתנה פרדיקטי 2
משתנה פרדיקטי שני שניתן להקצאה (ההקשר קובע את מבנה-הארגומנטים)
brodi
משתנה פרדיקטי 3
משתנה פרדיקטי שלישי שניתן להקצאה (ההקשר קובע את מבנה-הארגומנטים)
brodo
משתנה פרדיקטי 4
משתנה פרדיקטי רביעי שניתן להקצאה (ההקשר קובע את מבנה-הארגומנטים)
brodu
משתנה פרדיקטי 5
משתנה פרדיקטי חמישי שניתן להקצאה (ההקשר קובע את מבנה-הארגומנטים)
bruna
אח
x1 הוא אח של x2 לפי קשר/הורה/הורים x3;‏ לא בהכרח ביולוגי
(×¢"×¢ mensi, tunba, tamne, famti, bersa) bu
מילה לאות
ממיר כל מילה בודדת ל-BY
(ע"ע ברשימת ה-cmavo‏ selma'o‏ BY) bu'a
איזשהו יחס 1
משתנה פרדיקטי מכומת: איזשהו selbri‏ 1
(ע"ע broda, וכו') budjo
בודהיסטי
x1 שייך לתרבות/דת/רוח/ערכים/אתוס הבודהיסטי(ת) מבחינה x2
(×¢"×¢ latna, lijda) bukpu
בד
x1 הוא כמות של בד/אריג מסוג/חומר x2
(×¢"×¢ mapni, matli, sunla, slasi, silka) bumru
fog
x1 הוא ערפילי/מעורפל/מכוסה באדים/ערפל מנוזל x2
(×¢"×¢ djacu, carvi, danmo, lunsa, tcima, gapci) bunda
ליטרה
x1 הוא x2‏ (ברירת מחדל 1) יחידות משקל מקומיות לא מטריות, אמת-מידה x3, תת-יחידות למשל אונקיות x4
(ניתן להוסיף עוד מקומות לתת-יחידות כ-x5, ‏x6, ‏...); (ע"ע grake, junta, tilju, rupnu, fepni, dekpu, gutci, minli, merli, kramu) bunre
חום
x1 חום/צהבהב שם תואר של צבע
(×¢"×¢ skari, blabi, xekri, kandi, carmi) burcu
מברשת
x1 היא מברשת למטרה x2 (אירוע) עם זיפים x3
(×¢"×¢ komcu, pinsi) burna
נבוך
x1 הוא נבוך/לא בנוח בגלל/בתנאים x2 (הפשטה)
(×¢"×¢ cinmo)
-- Adam Raizen - 31 Oct 2002, 2002-12-01


Created by rlpowell. Last Modification: Sunday 10 of July, 2005 07:53:00 GMT by rlpowell.