Mathematical induction

cmaci lojycparu'e


...

ni'o lo cmaci nu je'urja'o ka'e se pilno fi lo nu lo di'e se je'urja'o goi li ma'o py boi ny cu jetnu va'o tu'a ro mulno ke nalmecna'u .i
ni'o li ma'o py boi ny cu ...

li no su'i pa su'i re su'i li'o su'i ny du li ny pi'i (vei ny su'i pa ve'o) fe'i re

... noi ba'o se jarco fa'o


Created by selpa'i. Last Modification: Saturday 12 of May, 2012 18:06:32 GMT by selpa'i.