Pronunciation guide in Yiddish

a arbet, aroyf, davenen
e etl-betl, kentenish
i iberblik, barimt
o arop, tortl, dorf
u umbashtimt, bushe
y biber, bekheyrem

ai zayn, baytogik, shayle
au -
ei beyz, zey, eytzes
oi azoy, "reboyne shel oylem!"

ia yam, yatke, yanuar, yad
ie yeder, Rumenye
ii yidish, yingele
io yorbukh, yontef, yom kipper
iu yugent, yukhe

ua -
ue -
ui -
uo -
uu -

b batlen, bukh, barimen
c shabbes, bashtimen
d du, davenen, bindn
f fargesn, oyf
g gegangen, groyz, goyish
j zhabe, zhandar, zhaluziye
k kop, gekumen, krolik
l Letland, loshn, oylem
m mame, mazl, umbashtimt
n nign, antkegn,
p pasekh, ponem, opgeloznkeyt, arop
r rebe, aroyf, roymish-katoylish
s saneyger, soykher, peysekh, pas
t templ, tayne, atlantik
v vaser, advokat, ikh veyz
x khanike, khokhem
z 'S i'z' 'z'umer un 'z'unik ;
' haynt, hobn

'S var nisht zer shver! Zayt gezunt! --.aulun.

Somehow the z-entry can't get highlighted :-(( helft ir mir?


Created by admin. Last Modification: Friday 30 of November, 2001 12:31:04 GMT by admin.