dunra

le dunra cu cmima le vo citsi .i lo'e dunra cu lenkymau temci .i le si'o dunra cu dukti le si'o crisa

.i vu da ze'e dunra .i a'unaicai


Created by admin. Last Modification: Friday 30 of November, 2001 12:31:04 GMT by admin.