Hva er lojban?

Translation of this page is incomplete.


Lojban er et planspråk konstruert for å fjerne mange av flertydighetene i menneskelig kommunikasjon. Det ble først kjent gjennom en artikkel i Scientific American, og har blitt referert til både i science fiction og i datalitteratur. Lojban har blitt bygd opp over femti år av flere titalls mennesker, og har i dag hundrevis av støttespillere.

Det finnes mange forskjellige planspråk, men lojban har flere egenskaper som gjør det unikt:

  • Lojban er laget for Ã¥ brukes av mennesker til Ã¥ kommunisere med hverandre, og kanskje i fremtiden med datamaskiner.
  • Lojban er ment Ã¥ være kulturelt nøytralt
  • Grammatikken i lojban er basert pÃ¥ predikatlogikk.
  • Lojban har en entydig grammatikk.
  • Lojban staves lydrett, og sprÃ¥klydene kan bare deles opp i ord pÃ¥ én mÃ¥te.
  • Lojban er enkelt sammenlignet med naturlige sprÃ¥k: det er lett Ã¥ lære.
  • Lojbans 1300 røtter kan lett kombineres til millioner av ordformer.
  • Lojban er regelmessig, de grammatiske reglene har ingen unntak.
  • Lojban prøver Ã¥ fjerne hindringer for kreativ og klar tanke og kommunikasjon.
  • Lojban har mange forskjellige bruksomrÃ¥der, fra det kreative til det vitenskapelige, og fra det teoretiske til det praktiske.


Dette er det offisielle nettstedet til The Logical Language Group (LLG), den ideelle organisasjonen som har ledet utviklingen av lojban siden 1987.

Som en del av LLGs engasjement overfor de aktive lojbanistene, prøver vi her å gi et tversnitt av lojban-aktiviteten som foregår utenfor LLG. Heldigvis er det altfor mange Lojban-sider til at webansvarlig kan holde orden på dem, så i enkelte tilfeller hender det at en side ikke kommer med med det første.

Dette betyr at noen av lenkene her går til andre nettsteder. Flere av disse nettstedene inneholder stoff som LLG ikke har godkjent. Faktisk er ikke alt materialet på dette stedet offisielt godkjent, men vi kommer til å merke tydelig hva som er offisielt og hva som ikke er offisielt.


Created by admin. Last Modification: søndag 13 . februar, 2011 11:48:48 GMT by vilva.