Lożban (pl)

Zajęcia z Lożbanu na Logfest 2011, San Mateo, USA.
Zajęcia z Lożbanu na Logfest 2011, San Mateo, USA.
Lożban (ang. Lojban) to starannie skonstruowany język stworzony w celu usunięcia znacznej części niejasności z komunikacji międzyludzkiej. Zyskał rozgłos poprzez artykuł w Scientific American (ang.) oraz liczne odwołania w science fiction. Lożban budowany był przez ponad pół wieku, przez dziesiątki pracowników i setki pomocników.


Lożban posiada zestaw cech decydujących o jego wyjątkowości:

  • Lożban zostaÅ‚ zaprojektowany do wykorzystania przez ludzi w komunikacji z innymi, a w przyszÅ‚oÅ›ci być może także z komputerami.
  • Lożban zostaÅ‚ zaprojektowany by być neutralny kulturowo.
  • Lożban posiada sformalizowanÄ…, jednoznacznÄ… gramatykÄ™, opartÄ… na zasadach logiki.
  • Lożban posiada fonetycznÄ… pisowniÄ™, oraz jednoznaczny rozkÅ‚ad dźwiÄ™ków na sÅ‚owa.
  • Lożban jest prosty w porównaniu do jÄ™zyków naturalnych; jest prosty do opanowania.
  • 1300 słów bazowych może być Å‚atwo Å‚Ä…czonych i tworzyć sÅ‚owniki milionów słów.
  • Lożban jest regularny; od zasad jÄ™zyka nie ma wyjÄ…tków.
  • Lożban podejmuje wyzwanie usuniÄ™cia ograniczeÅ„ kreatywnego i przejrzystego rozumowania i komunikacji.
  • Lożban posiada różnorodność zastosowaÅ„, od twórczych do naukowych, od teoretycznych do praktycznych.


Zainteresowany? Zobacz i posłuchaj przykładu mówionego lożbanu. Możesz także obejrzeć tą stronę w wersji lożbańskiej.

Ucz się lożbanu już teraz (ang.) lub przeczytaj broszurę wprowadzającą (ang.) by poznać bardzej szczegółowy opis lożbanu.

Polska mapa Lożbanistanu pomoże ci zorientować się w strukturze polskich stron internetowych mówiących o lożbanie.

Logical Language Group


Ta strona jest oficjalnym repozytorium materiałów z Logical Language Group (LLG), organizacji non-profit prowadzącej rozwój lożbanu od 1987.

Jako część wkładu LLG do społeczności, strona ta odzwierciedla przekrojową naturę społeczności Lożbanu poza LLG. Część materiałów nie posiada statusu oficjalnego, jednak części oficjalne są jednoznacznie określone.

Kontakt w jęz. polskim: Marek Rogalski (Łódź).


Utworzył(a) vilva. Ostatnie zmiany: Niedziela 22 Wrzesień, 2013 21:33:08 GMT przez mafik.
Show PHP error messages